ในส่วนของประวัติและความเป็นมาของ “ไพ่” นั้น นับได้ว่ายังคงไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดปรากฏแต่อย่างใด ว่าเกมไพ่มีจุดเริ่มต้น จุดกำเนิด หรือแม้กระทั่งที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง แต่ยังคงมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเกมไพ่อยู่บ้าง บางเรื่องราวก็ได้กล่าวว่าไพ่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน บางเรื่องราวก็ได้กล่าวว่าไพ่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์โบราณ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือได้ว่ามีความเป็นไปได้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน และในส่วนของความนิยมชมชอบผ่านการเล่นเกมไพ่ กลับมีข้อมูลที่ชี้ชัดว่า ความนิยมของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 14 หรือภายในปี 1377

ความนิยมของเกมไพ่ที่มีบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์

ยังคงมีเรื่องราวที่ถูกบันทึกเกี่ยวกับเกมไพ่อยู่ว่า เกมไพ่ถือได้ว่าเป็นเกมที่มีผู้คนเริ่มรู้จักกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายในเมืองใหญ่ ๆ ทางด้านยุโรป ซึ่งในสมัยเก่าก่อนเกมไพ่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะสามารถจับต้องได้ยากจริง ๆ และยากกว่าในปัจจุบันมาก อีกทั้งเกมไพ่ยังคงเป็นเกมที่ถูกควบคุมด้วยกฎต่าง ๆ ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งมีความละหม้ายคล้ายคลึงกับกฎหมายของไทย แต่เดิมเกมไพ่จะถูกนำไปเล่นเฉพาะในกลุ่มคนที่มียศ มีเงินตรา และมีฐานะสูง ๆ เท่านั้น การผลิตไพ่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยากและจำเป็นจะต้องทำด้วยมือ โดยใช้การแกะสลักรูป แกะสลักดอกบนไพ่ และจำเป็นจะต้องใช้ฝีมือ กว่าจะได้ไพ่จำนวนเท่า ๆ กับ 1 สำรับ ก็นับได้ว่าต้องใช้ระยะเวลานานมากพอสมควร

ต้นกำเนิด ที่มา และความนิยมของเกมไพ่

สัญลักษณ์บนไพ่ที่มีต้นกำเนิดมาจากตะวันออกกลาง

จากข้อมูลที่มีปรากฏให้ได้ศึกษา ได้มีการบ่งบอกว่าสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนตัวไพ่ ไม่ว่าจะเป็น ดอกจิก ข้ามหลามตัด โพแดงหรือแม้กระทั่งโพดำ สิ่งเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากทางด้านตะวันออกกลาง และทางด้านตะวันออกกลางก็มีประเทศอียิปต์ อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งแต่เดิมสัญลักษณ์บนไพ่จะไม่เหมือนกับสัญลักษณ์บนไพ่ในปัจจุบัน แต่จะใช้สัญลักษณ์เหรียญ ถ้วย ดาบ และกระบอง ซึ่งสัญลักษณ์บนตัวไพ่จะไม่ได้มีการเลือกใช้เหมือนกันในทุก ๆ ที่ แต่ละที่ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมัน สัญลักษณ์บนไพ่มักจะเป็นรูปหัวใจ รูประฆัง และรูปลูกโอ้ต ส่วนประเทศอิตาลี สัญลักษณ์บนไพ่มักจะเป็นรูปพระราชา พระราชินี รูปอัศวิน และรูปตัวโกง และสำหรับประเทศฝรั่งเศสนั้น สัญลักษณ์บนไพ่มักจะเป็นรูปจอก รูปหัวใจ รูปกระบอก และรูปเพชร เป็นต้น

ซึ่งในระยะเวลาต่อมา ไพ่ กลับกลายเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นเกมที่ทุกชนชั้นมักจะเลือกเล่นกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดการผลิตไพ่ที่มากยิ่งขึ้น และในศตวรรษที่ 20 ก็ยังมีชาวฝรั่งเศสที่ได้กำหนดแบบไพ่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะมีการเพิ่มลวดลายให้ดูมีมิติและแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะมีความสวยงามมากกว่าเดิม